čeština

09/03/2024

Výroční zpráva FORPOLIS 2023

Forpolis – Institut pro rozvoj společenství a sídel je nezávislá platforma, která sdružuje odborníky z oblasti geografie, regionalistiky, sociologie nebo filosofie. Tito odborníci nejsou jen akademiky, ale reprezentují také soukromý a veřejný sektor. ...