O nás

Jsme otevřená platforma, která chce sdružovat aktéry z různých oborů, jako je například geografie, regionalistika, sociologie nebo filosofie.

Zároveň jsme lidé, kteří profesně pochází z různých sektorů: akademický, soukromý i veřejný.

Vznikli jsme jako nezávislá platforma, která nemá vlastní právní subjektivitu a jsme úzce navázáni na Katedru regionálního rozvoje a veřejné správy při Fakultě sociálně-ekonomické UJEP, která jí poskytuje plné zázemí.

Forpolis je jedním z výzkumných center Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Jedná se o otevřenou platformu, která cílí na všechny aktéry regionálního rozvoje, ať už se jedná o zastupitele, starosty obcí, konzultanty, zpracovatele strategických a rozvojových dokumentů obcí, odbornou veřejnost, studenty stejně jako na širokou laickou veřejnost se zájmem o problematiku rozvoje sídel a společenství v nejširším slova smyslu.

Posláním platformy Forpolis je šíření osvěty, popularizace regionalistických a jim příbuzných témat v široké veřejnosti. Platforma Forpolis se zabývá tématy, která ovlivňují rozvoj obcí a jejich vliv na stav okolní krajiny.