Vědecká rada Forpolis

Forpolis se v roce 2022 získal status Výzkumného centra FSE UJEP a jeho vedoucím se stal Ing. Tomáš Sýkora, Ph.D.

Dalšími členy vědecké rady byli děkanem FSE UJEP Mgr. Ondřejem Mocem, Ph.D. jmenováni:

  • doc. RNDr. Jaroslav Koutský., Ph.D.
  • doc. Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.
  • Mgr. Gabriela Nekolová, DiS.
  • Mgr. Hana Nováková
  • Mgr. Josef Miškovský, Ph.D.
  • Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.
  • Ing. Martin Špaček, PhD.

Zápisy z jednání Vědecké rady Forpolis

Zápis z 1. řádného jednání 23.5.23

Zápis ze 2. řádného jednání 28.11.23

Zápis z online jednání 1.2.24

Zápis z online jednání 7.3.24

Zápis ze 3. řádného jednání 15.4.24

Výroční zprávy Forpolis

Výroční zpráva 2023 výzkumného institutu FORPOLIS