Smluvní výzkum

Jsme platforma FORPOLIS, která je tvořena různými odborníky na regionální rozvoj a veřejnou správu. Naše platforma nabízí smluvní výzkum a umožňuje dialog mezi ekonomií, managementem, regionálními vědami, sociologií, politologií, demografií, geografií a filosofií. Cílem naší platformy je překlenout dílčí pohledy na rozvoj regionů a přenést tento přístup do praxe prostřednictvím aplikace konkrétních řešení při spolupráci se soukromým i veřejným sektorem. Pokud hledáte odborníky na regionální rozvoj a veřejnou správu, neváhejte nás kontaktovat.

Témata

SMART, KKO, KP EU, kvalita života, stárnutí, doprava, strategické a územní plánování, transformace a konverze regionu

Formy

socioekonomické analýzy, koncepční dokumenty, situační analýzy, podkladové studie, kolekce best practice, mezinárodní výzkum, evaluace

Například: smart city/smart village; vytváření podpůrných týmů (expertní panely, kvalitativní šetření); koncepce v oblasti výzkumu, VŠ vzdělávání a inovací v kontextu regionální politiky apod.