Lidé Forpolis

Ing. Tomáš Sýkora, Ph.D. – zakladatel a vedoucí výzkumného centra Forpolis

Tomáš vystudoval obor veřejná správa a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě, přičemž předchozí bakalářský stupeň absolvoval na Fakultě sociálně ekonomické UJEP.

Po celou více než dvacetiletou dobu svého pracovního života se zabývá regionálním a lokálním rozvojem (konkrétně především strategickým plánováním a kohezní politikou).

Prošel prací jak ve veřejném sektoru (místní i regionální samospráva), tak konzultačním byznysem, až nakonec zakotvil v akademickém světě.

 

Ing. Martin Domín – tajemník výzkumného centra Forpolis

Martin vystudoval obor Regionální rozvoj a veřejná správa na FSE UJEP, kde dále působí jako interní doktorand. Při doktorském studiu se věnuje transformaci uhelných regionů v kontextu dekarbonizace.

Od roku 2020 se spolu s Tomášem Sýkorou stará o organizace akcí pod záštitou Forpolisu a o jeho propagaci nejen na FSE ale i mimo ni.

V občanském životě je Martin Domín ředitelem základní školy a zastupitelem Statutárního města Most.

 

Ing. Natálie Čermáková – asistentka výzkumného centra Forpolis

Natálie je absolventkou magisterského oboru Regionální rozvoj a veřejná správa a aktuálně studentkou doktorského studia v oboru Aplikovaná ekonomie a správa na naší fakultě. Významně pomáhá s organizačními záležitostmi spojenými s realizací veškerých aktivit výzkumného centra Forpolis.

 

KONTAKTY A NAŠI PARTNEŘI

Výzkumné centrum FSE UJEP – Forpolis
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96

forpolis@ujep.cz 
tomas.sykora@ujep.cz – vedoucí výzkumného centra
martin.domin@ujep.cz – tajemník výzkumného centra

 

7grant
Děkujeme za finanční podporu v letech 2022 a 2023.