Forpolis

institut pro rozvoj sídel

Forpolis je volně tvořená platforma. Cílí na všechny aktéry regionálního rozvoje, ať už se jedná o zastupitele, starosty obcí nebo zpracovatele strategických a rozvojových dokumentů obcí.

Posláním platformy Forpolis je šíření osvěty mezi laickou, ale i odbornou veřeností. Věnujeme se i popularizaci regionalistických a jim příbuzných témat v široké veřejnosti. Platforma Forpolis se zabývá tématy, která ovlivňují rozvoj obcí a jejich vliv na stav okolní krajiny.

Zázemí nám s laskavým svolením poskytuje Fakulta sociálně-ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.