Výroční zpráva FORPOLIS 2023

Forpolis – Institut pro rozvoj společenství a sídel je nezávislá platforma, která sdružuje odborníky z oblasti geografie, regionalistiky, sociologie nebo filosofie. Tito odborníci nejsou jen akademiky, ale reprezentují také soukromý a veřejný sektor.

Forpolis se zabývá tématy, která ovlivňují rozvoj obcí, a dopady tohoto rozvoje na stav okolní krajiny. Cílí na všechny aktéry regionálního rozvoje, jako jsou např. zastupitelé, starostové obcí nebo zpracovatelé strategických a rozvojových dokumentů samospráv. Odborná témata popularizuje a síří osvětu mezi laickou i odbornou veřejnost.

Činnost platformy za rok 2023 shrnuje Výroční zpráva.

Personálně je Forpolis navázán na Katedru regionálního rozvoje a veřejné správy FSE UJEP a s laskavým svolením fakulty využívá jejího zázemí.